Nové povinnosti pri používaní registračných pokladníc od 1.1. 2014

Od januára 2014 platia nové pravidlá pri používaní registračných pokladníc. Jednou z noviniek je povinnosť mať na predajnom mieste „vzorový bloček“, aby si zákazník mohol porovnať s tým, ktorý dostal po svojom nákupe. Na bločku musia byť výrazne vyznačené údaje potrebné pre jeho zaregistrovanie do Národnej bločkovej lotérie: číslo daňového kódu pokladnice dátum, čas, sumu.. read more →

Odvody pre SZČO od 1.1.2014

Tak ako každý rok, aj tento rok sme sa dočkali zvýšenia odvodov… Od 01.01.2014 sa pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zvyšuje minimálny, ako aj maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Súčasne tak vzrastie minimálna aj maximálna suma poistného, ktoré sú SZČO povinné platiť. Poistné na sociálne poistenie 2013 2014.. read more →

Založenie s.r.o. od 1.12. 2013

Od 1.12. 2013 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným tvorené peňažným vkladom, musí byť splatené na účet v banke. S peňažnými prostriedkami, ktoré budú vložené na osobitnom účte v banke, ktorý zriadi správca vkladu,  nemožno do dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra nakladať. Jedinou výnimkou je použitie.. read more →

Novela zákona o DPH účinná od 1.1. 2014

Novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1.1. 2014 prináša pre podnikateľov novinky. Kontrolný výkaz DPH Zavádza sa nové tlačivo – kontrolný výkaz, prostredníctvom ktorého budú podnikatelia finančnej správe poskytovať podrobné informácie o daňových povinnostiach a o výške odpočtov DPH, ktoré si uplatnili. Platiteľ bude povinný podať kontrolný výkaz.. read more →

Používanie bankového účtu v tvare IBAN od 1.2.2014

Všetky firmy na Slovensku musia od 1.2. 2014 v komunikácií s bankami používať čísla účtov v tvare IBAN, a to tak v rámci SR, ako aj v zahraničnom platobnom styku. IBAN  nahradí doterajšie národné čísla účtov a kódy bánk používané v tuzemskom platobnom styku. Každý platobný príkaz, ktorý banke zadáte, vrátane tuzemských platieb, musí obsahovať platný.. read more →