Odvody pre SZČO od 1.1.2014

Tak ako každý rok, aj tento rok sme sa dočkali zvýšenia odvodov… Od 01.01.2014 sa pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zvyšuje minimálny, ako aj maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Súčasne tak vzrastie minimálna aj maximálna suma poistného, ktoré sú SZČO povinné platiť. Poistné na sociálne poistenie 2013 2014.. read more →

Založenie s.r.o. od 1.12. 2013

Od 1.12. 2013 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným tvorené peňažným vkladom, musí byť splatené na účet v banke. S peňažnými prostriedkami, ktoré budú vložené na osobitnom účte v banke, ktorý zriadi správca vkladu,  nemožno do dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra nakladať. Jedinou výnimkou je použitie.. read more →

Novela zákona o DPH účinná od 1.1. 2014

Novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1.1. 2014 prináša pre podnikateľov novinky. Kontrolný výkaz DPH Zavádza sa nové tlačivo – kontrolný výkaz, prostredníctvom ktorého budú podnikatelia finančnej správe poskytovať podrobné informácie o daňových povinnostiach a o výške odpočtov DPH, ktoré si uplatnili. Platiteľ bude povinný podať kontrolný výkaz.. read more →

Používanie bankového účtu v tvare IBAN od 1.2.2014

Všetky firmy na Slovensku musia od 1.2. 2014 v komunikácií s bankami používať čísla účtov v tvare IBAN, a to tak v rámci SR, ako aj v zahraničnom platobnom styku. IBAN  nahradí doterajšie národné čísla účtov a kódy bánk používané v tuzemskom platobnom styku. Každý platobný príkaz, ktorý banke zadáte, vrátane tuzemských platieb, musí obsahovať platný.. read more →

Komunikácia s Finančnou správou len elektronicky!

Od 1.januára 2014 budú môcť platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) komunikovať s daňových a colným úradom už len elektronicky. Táto povinnosť sa týka týchto platiteľov: daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, zástupca.. read more →