Pracovná zdravotná služba

                  Od 1. Januára 2015 je povinná zdravotná služba pre všetkých zamestnávateľov. Zamestnávatelia musia zabezpečiť zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov, aj dohodárov. Podľa prechodných ustanovení je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej alebo druhej kategórie*, povinný pre svojich zamestnancov zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu najneskôr do 31… read more →

Minimálna mzda na rok 2015

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariadila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2015 Suma minimálnej mzdy na rok 2015 sa ustanovuje na: a) 380,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, b) 2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.     Nová.. read more →

Sadzby stravného od 1.11.2014

Od 1. 11. 2014 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 24. októbra 2014 o sumách stravného. Minimálna hodnota stravných lístkov 3,15 EUR Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V súlade.. read more →

Daňové licencie

Za rok 2014 budú musieť podnikateľské subjekty prvý krát platiť daňové licencie. Ide vlastne o minimálnu výšku dane z príjmov právnických osôb. Výška daňovej licencie závisí od toho, či je alebo nie je spoločnosť platiteľom DPH, ďalej od výšky obratu a zohľadňuje sa tiež, či spoločnosť zamestnáva zdravotne ťažko postihnutých. Neplatca DPH musí platiť minimálnu.. read more →

Ochrana osobných údajov od 15.4.2014 – ZMENY!!!

Zmeny v zákone o ochrane osobných údajov platné od 15. apríla 2014 Len pár mesiacov od účinnosti zákona o ochrane osobných údajov bol prijatý nový Zákon č. 84/2014 Z.z., ktorý upravuje staršiu, príliš byrokratickú, verziu. Ide o tieto zmeny: zrušenie registrácie informačných systémov a jej nahradenia oznamovacou povinnosťou a zrušenie registračného poplatku (neplatí pre osobitnú.. read more →