Sadzby stravného od 1.5.2022

Od 1. 5. 2022 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 07. apríla 2022 o sumách stravného. Minimálna hodnota stravných lístkov 4,50 EUR Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V.. read more →

Kurzarbeit od 1.3.2022

Od 1.3.2022 je v účinnosti zákon o podpore skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit. Prvé žiadosti o podporu začnú úrady práce prijímať v apríli. Na získanie podpory musia žiadatelia spĺňať zákonom stanovené podmienky. Zákonné podmienky: Existencia „vonkajšieho faktora“: za vonkajší faktor sa považuje krízová situácia /vyhlásený prezidentom SR alebo vládou SR mimoriadny stav, výnimočný alebo núdzový stav/.. read more →

Dôležité čísla pre podnikanie v roku 2022

Dôležité čísla Rok 2021 Rok 2022 Minimálna mzda od 1.1. 623 (3,58/hod) 646 (3,713/hod) Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu 2 255,72 € 2 289,63 € Daňový bonus  na dieťa 46,44 do 6 rokov/23,22 nad 6 rokov 47,14 do 6r./43,60 nad 6-15r./23,57 nad 15r. Daňový bonus na zaplatené úroky 50% z úrokov (najviac 400€, nehnuteľnosť.. read more →

Zmeny v stravovaní od 1.1.2022

Národná rada Slovenskej republiky schválila zmenu zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2022. Menia sa ustanovenia  týkajúce sa zabezpečenia stravovania zamestnancov na pracovisku, resp. stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov alebo poskytnutého finančného príspevku na stravovanie [§ 5 ods. 7 písm. b) ZDP]. Od 1.1.2022 pre zamestnanca bude oslobodená suma iba do výšky 2,81 eur (55% zo sumy.. read more →

Daňový bonus vs. dotácia na stravu

Od 1.7.2021, sa zavádza zmena s možnosťou odpočítania 1,7 násobku daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku, až kým nedovŕši 15 rokov veku. Posledný krát si daňovník môže uplatniť takto zvýšený daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku. Mesačná výška daňového bonusu od 1. 1. 2021 do 30. 6… read more →