Sadzby stravného od 1.10.2023

Dňa 22.9.2023 boli zverejnené v Zbierke zákonov pod číslami 368/2023 Z. z. nové opatrenia o sume stravného s účinnosťou od 1.10.2023.   Minimálna hodnota stravných lístkov 5,85 EUR Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V súlade s Opatrením o sumách stravného musí byť.. read more →

Sadzby stravného od 1.6.2023

Dňa 20.5.2023 boli zverejnené v Zbierke zákonov pod číslami 171/2023 Z. z. nové opatrenia o sume stravného s účinnosťou od 1.6.2023. Minimálna hodnota stravných lístkov 5,48 EUR Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V súlade s Opatrením o sumách stravného musí byť hodnota.. read more →

Sadzby stravného od 1.9.2022

Dňa 6.8.2022 boli zverejnené v Zbierke zákonov pod číslami 281/2022 Z. z. a 282/2022 Z. z. nové opatrenia o sume stravného a o sumách základnej náhrady za používanie vozidla. Minimálna hodnota stravných lístkov 4,80 EUR Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V súlade s Opatrením.. read more →

Sadzby stravného od 1.5.2022

Od 1. 5. 2022 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 07. apríla 2022 o sumách stravného. Minimálna hodnota stravných lístkov 4,50 EUR Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V.. read more →

Kurzarbeit od 1.3.2022

Od 1.3.2022 je v účinnosti zákon o podpore skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit. Prvé žiadosti o podporu začnú úrady práce prijímať v apríli. Na získanie podpory musia žiadatelia spĺňať zákonom stanovené podmienky. Zákonné podmienky: Existencia „vonkajšieho faktora“: za vonkajší faktor sa považuje krízová situácia /vyhlásený prezidentom SR alebo vládou SR mimoriadny stav, výnimočný alebo núdzový stav/.. read more →