Jednoduché účtovníctvo

V rámci jednoduchého účtovníctva vám ponúkame nasledovné služby:

  • vedenie peňažného denníka
  • vedenie pokladničnej knihy
  • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
  • evidencia majetku
  • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
  • evidencia a daňové priznanie DPH, súhrnný výkaz DPH
  • komunikácia s úradmi
  • zúčtovanie cestovných príkazov
  • štandardné výstupy z účtovného programu
  • konzultačné a poradenské služby

Cena za spracovanie jednoduchého účtovníctva sa odvíja od množstva dokladov, počtu zamestnancov a ďalších požadovaných služieb. Bližšie informácie o cenách nájdete v našom cenníku, pričom ponúkame na výber paušálnu sadzbu (ak nepoznáte presný počet vašich dokladov a ich množstvo sa v jednotlivých mesiacoch príliš nemení), alebo sa môžete rozhodnúť pre cenu za počet položiek (cena za spracovanie vášho účtovníctva bude za jednotlivé mesiace rôzna, v závislosti od presného počtu vašich dokladov, ktoré spracujeme).

Ak vás naša ponuka zaujala a máte záujem o zaslanie cenovej ponuky na spracovanie vášho účtovníctva, prosím, zašlite vašu požiadavku na info@vase-uctovnictvo.sk, uveďte informácie o približnom množstve dokladov na spracovanie, počte vašich zamestnancov, prípadne o ďalších vašich požiadavkách. Následne vám zašleme predbežnú cenovú ponuku.