20 okt 2015

Minimálna mzda od 01.01.2016

0 Comment

Vláda Slovenskej republiky  dňa 07.10.2015 schválila nariadenie vlády SR, ktorým ustanovila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2016.

Suma minimálnej mzdy na rok 2016 sa ustanovuje na:
a) 405 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov patrí minimálna mzda zamestnancom v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu (napr. služobný pomer) a od 01.01.2013 aj zamestnancom, ktorí pracujú na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. študenti).

Podľa Zákonníka práce musí zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného podľa stupňa náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Minimálna mzda podľa stupňa náročnosti

a) hodinová mzda

Stupeň Koeficient      Hodinová mzda v eurách
1 1 2,3280
2 1,2 2,7936
3 1,4 3,2592
4 1,6 3,7248
5 1,8 4,1904
6 2 4,6560

 

b) mesačná mzda

Stupeň Koeficient Výška v eurách
1 1 405
2 1,2 486
3 1,4 567
4 1,6 648
5 1,8 729
6 2 810

 

[top]