Ostatné služby

V rámci ostatných služieb ponúkame nasledovné služby:

 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane všetkých príloh
 • daň z motorových vozidiel
 • daň z nehnuteľnosti
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc
 • štatistické výkazy, reporty a prehľady  podľa potrieb
 • vedenie skladu
 • vedenie knihy jázd
 • vypracovanie a zasielanie výkazov pre colný úrad
 • vypracovanie a zasielanie INTRASTAT
 • daňová evidencia
 • revízia a oprava účtovníctva minulých období

Cena za spracovanie týchto služieb sa odvíja od rozsahu a náročnosti.

V prípade Vášho záujmu o zaslanie cenovej ponuky na ostatné služby nám prosím zašlite požiadavku na info@vase-uctovnictvo.sk, uveďte bližšie informácie o  ďalších požadovaných službách a následne Vám zašleme predbežnú cenovú ponuku. Cena dohodou.