Vyslanie zamestnanca za prácou do zahraničia – povinnosti

Keď zamestnávateľ so sídlom v SR vysiela zamestnanca pracovať do zahraničia, musí sa riadiť právom štátu, na ktorého územie je zamestnanec vyslaný. Ešte pred samotným vyslaním zamestnanca, ho musí zamestnávateľ informovať o pracovným podmienkach a podmienkach zamestnanca v štáte vyslania. O pracovnom čase a výmere dovolenky ho musí informovať písomne. Zamestnanca je možné vyslať za.. read more →

Minimálna mzda od 01.01.2016

Vláda Slovenskej republiky  dňa 07.10.2015 schválila nariadenie vlády SR, ktorým ustanovila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2016. Suma minimálnej mzdy na rok 2016 sa ustanovuje na: a) 405 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, b) 2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v.. read more →

Rizikoví platitelia DPH

Finančná správa zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH  na svojej internetovej stránke tu.  Cez filter si môžete vyhľadať a overiť, či sa váš dodávateľ nenachádza v zozname. Ručenie za DPH Ak sa obávate, že dodávateľ nezaplatí daň uvedenú na faktúre za dodanie tovaru alebo služby a.. read more →

Odvody SZČO od 1.1.2015

Od 1. januára 2015 sa opäť zvýši minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Pre rok 2015 je stanovený minimálny vymeriavací základ vo výške 412,00 €, čo predstavuje 50 % priemernej mzdy na Slovensku za rok 2013 (824 €). Minimálny preddavok na zdravotné.. read more →

Odpočítateľná položka na zdravotné odvody od 1.1.2015

Od 1.1.2015 sa v zdravotnom poistení zavádza odpočítateľná položka vo výške 380 eur. Zamestnanci, ktorých hrubá mzda je menej ako 570 eur, budú mať vyššiu čistú mzdu. Mesačná odpočítateľná položka dosiahne pri hrubej mzde do 380 eur sumu 380 eur. S rastom príjmu nad 380 eur o jedno euro klesne suma odpočítateľnej položky o dve.. read more →