Sadzby stravného od 01.12.2016

Od 1. 12. 2016 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 09. novembra 2016 o sumách stravného. Minimálna hodnota stravných lístkov 3,38 EUR Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V.. read more →

Zmeny v používaní virtuálnej registračnej pokladnice od 01.07.2016

Od 1. júla 2016 môžu virtuálnu registračnú pokladnicu používať aj subjekty a podnikatelia, ktorí za mesiac vystavia do 3000 pokladničných dokladov. Ak podnikateľ prekročí limit 3000 vystavených pokladničných dokladov, virtuálnu registračnú pokladnicu môže používať najviac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento limit prekročil. Následne je povinný používať na evidenciu tržieb prijatých.. read more →

Zmeny v kontrolnom výkaze DPH od 01.04.2016

S účinnosťou od 01.04.2016 je v platnosti nový formulár kontrolného výkazu, konkrétne časť B.3, v ktorej je platiteľ dane povinný za zdaňovacie obdobie,  v ktorom si uplatňuje odpočítanie dane zo zjednodušených faktúr vo výške 3 000 € a viac, uvádzať aj údaje o dodávateľoch tovarov a služieb. Ak suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za zdaňovacie obdobie bude 3 000 € a viac, vyplní platiteľ dane.. read more →

Platenie dane z motorových vozidiel za rok 2015

Pre platenie dane z motorových vozidiel od januára 2016 platí nové pravidlo. Všetky subjekty zaplatia daň na jeden spoločný príjmový účet štátneho rozpočtu. Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt, známeho ako osobný účet daňovníka (OUD) a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice. predčíslie   označujúce druh dane základné.. read more →

Daň z motorových vozidiel za rok 2015

Daň z motorových vozidiel za rok 2015 sa bude platiť podľa nového zákona s účinnosťou do 01.01.2015. Nový zákon jednotne upravuje sadzby dane, oslobodenia, zvýšenia a zníženia sadzieb daní, ktoré budú platné v rámci celej Slovenskej republiky.       Podľa zákona o dani z MV sa daňou z motorových vozidiel zdaňujú: L – motorové vozidlá s.. read more →