Minimálna mzda od 01.01.2017

Vláda Slovenskej republiky  dňa 12.10.2016 schválila nariadenie vlády SR, ktorým ustanovila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2017. Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa ustanovuje na: a) 435 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, b) 2,50 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v.. read more →

Sadzby stravného od 01.12.2016

Od 1. 12. 2016 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 09. novembra 2016 o sumách stravného. Minimálna hodnota stravných lístkov 3,38 EUR Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V.. read more →

Zmeny v používaní virtuálnej registračnej pokladnice od 01.07.2016

Od 1. júla 2016 môžu virtuálnu registračnú pokladnicu používať aj subjekty a podnikatelia, ktorí za mesiac vystavia do 3000 pokladničných dokladov. Ak podnikateľ prekročí limit 3000 vystavených pokladničných dokladov, virtuálnu registračnú pokladnicu môže používať najviac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento limit prekročil. Následne je povinný používať na evidenciu tržieb prijatých.. read more →

Zmeny v kontrolnom výkaze DPH od 01.04.2016

S účinnosťou od 01.04.2016 je v platnosti nový formulár kontrolného výkazu, konkrétne časť B.3, v ktorej je platiteľ dane povinný za zdaňovacie obdobie,  v ktorom si uplatňuje odpočítanie dane zo zjednodušených faktúr vo výške 3 000 € a viac, uvádzať aj údaje o dodávateľoch tovarov a služieb. Ak suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za zdaňovacie obdobie bude 3 000 € a viac, vyplní platiteľ dane.. read more →

Platenie dane z motorových vozidiel za rok 2015

Pre platenie dane z motorových vozidiel od januára 2016 platí nové pravidlo. Všetky subjekty zaplatia daň na jeden spoločný príjmový účet štátneho rozpočtu. Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt, známeho ako osobný účet daňovníka (OUD) a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice. predčíslie   označujúce druh dane základné.. read more →