Cenník

Prinášame vám prehľadný cenník za naše služby. Cena sa odvíja od počtu dokladov za príslušné obdobie (mesiac, kvartál, rok). Môžete si vybrať medzi cenou za položku (ak poznáte počet vašich dokladov, ktoré potrebujete spracovať) alebo paušálnou cenou (ak počet vašich dokladov viete odhadnúť na stovky). Ak sa neviete rozhodnúť, ktorá cena je pre vás výhodnejšia, nevadí. Počas našej spolupráce je možné cenu za spracovanie účtovníctva prispôsobiť vašim potrebám a možnostiam, podľa aktuálnych okolností.

Všetky ceny sú uvádzané v EUR bez DPH. Sme platcami DPH.

Jednoduché účtovníctvo


Počet položiek Platca DPH Neplatca DPH
0-100 0,50 0,40
101-200 0,45 0,38
201-300 0,40 0,35
301-400 0,38 0,32
401-600 0,35 0,30
601 a viac cena podľa dohody

Služby zahrnuté v cene:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia majetku
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a iné služby (1,5 hod/mesačne)
Počet položiek Platca DPH Neplatca DPH
0-100 50,00 40,00
101-200 90,00 80,00
201-300 120,00 100,00
301-400 150,00 130,00
401-600 210,00 180,00
601 a viac cena podľa dohody

Služby zahrnuté v cene:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia majetku
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • evidencia a daňové priznanie, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a iné služby (1,5 hod/mesačne)

 

 

 

Podvojné účtovníctvo


Počet položiek Platca DPH Neplatca DPH
0-100 0,90 0,80
101-200 0,85 0,75
201-300 0,80 0,70
301-400 0,78 0,68
401-600 0,75 0,65
601 a viac cena podľa dohody

Služby zahrnuté v cene:

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a iné služby (1,5 hod/mesačne)
Počet položiek Platca DPH Neplatca DPH
0-100 90,00 80,00
101-200 170,00 150,00
201-300 240,00 210,00
301-400 310,00 270,00
401-600 450,00 390,00
601 a viac cena podľa dohody

Služby zahrnuté v cene:

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • evidencia a daňové priznanie, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a iné služby (1,5 hod/mesačne)

 

 

 

Služby účtované osobitne

 • ročná účtovná závierka vrátane všetkých príloh (podvojné účtovníctvo) od 150€ (podľa rozsahu a náročnosti)
 • ročná účtovná závierka vrátanie všetkých príloh (jednoduché účtovníctvo) od 60 € (podľa rozsahu a náročnosti)
 • evidencia a daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH 15€ (platí pre cenu podľa počtu položiek)
 • daň z motorových vozidiel 10€ / vozidlo
 • spracovanie mzdy 10€ / zamestnanec
 • prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do/z poisťovní 10€
 • prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do/z poisťovní 10 € / zamestnanec
 • ročné hlásenie k dani z príjmov zo závislej činnosti 10€/zamestnanec
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc od 15€ / smernica
 • štatistické výkazy, reporty, prehľady podľa potrieb – cena dohodou
 • vedenie skladu podľa rozsahu a náročnosti – cena dohodou
 • kniha jázd – cena dohodou
 • výkaz pre colný úrad – cena dohodou
 •  INTRASTAT – cena dohodou
 • daň z nehnuteľnosti – cena dohodou
 • konzultačné a poradenské služby nad rámec – od 15€ / hod.