Zmeny v používaní virtuálnej registračnej pokladnice od 01.09.2017

Od 1.9.2017 sa ruší mesačný limit 3 000 vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice. Pokladnicu budú môcť používať všetci podnikatelia a subjekty, tak budú môcť vydať ľubovoľný počet pokladničných dokladov.   read more →

Dôležité čísla pre podnikanie na rok 2017

  2016                                      2017 Minimálna mzda od 1.1. 405 (2,328/hod) 435 (2,50/hod) Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu 1901,67 1901,67 Daňový bonus 256,92 (12×21,41) 256,92 (12×21,41) Hranica pre platenie odvodov do SP od 1.7. 5148,00 5298,00 Ročná/mesačná nezdaniteľná.. read more →

Minimálna mzda od 01.01.2017

Vláda Slovenskej republiky  dňa 12.10.2016 schválila nariadenie vlády SR, ktorým ustanovila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2017. Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa ustanovuje na: a) 435 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, b) 2,50 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v.. read more →

Sadzby stravného od 01.12.2016

Od 1. 12. 2016 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 09. novembra 2016 o sumách stravného. Minimálna hodnota stravných lístkov 3,38 EUR Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V.. read more →

Zmeny v používaní virtuálnej registračnej pokladnice od 01.07.2016

Od 1. júla 2016 môžu virtuálnu registračnú pokladnicu používať aj subjekty a podnikatelia, ktorí za mesiac vystavia do 3000 pokladničných dokladov. Ak podnikateľ prekročí limit 3000 vystavených pokladničných dokladov, virtuálnu registračnú pokladnicu môže používať najviac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento limit prekročil. Následne je povinný používať na evidenciu tržieb prijatých.. read more →