Archivácia účtovných dokladov od 1.1.2018

Od 1. januára 2018 je v platnosti povinnosť firiem archivovať účtovné doklady, účtovné knihy a účtovné záznamy po dobu 10 rokov. Táto povinnosť sa týka všetkých dokladov aj so spätnou platnosťou, t.j. doklady za rok 2013 sa musia po novom archivovať 10 rokov. Účtovné záznamy si môžu firmy ukladať v písomnej alebo elektronickej forme podľa toho,.. read more →

Minimálna mzda od 1.1.2018

Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2018. Suma minimálnej mzdy na rok 2018 sa ustanovuje na: a) 480 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, b) 2,759 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov patrí minimálna mzda zamestnancom v.. read more →

Zmena životného minima a jeho vplyv na dane od 01.01.2018

Od 1. júla 2017 sa zmenila suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma životného minima sa zvýšila na 199,48 eur mesačne. Životné minimum má vplyv na ďalšie veličiny, a to exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, vznik nároku na predčasný starobný dôchodok. V tejto súvislosti sa tiež mení od januára 2018 aj výška nezdaniteľnej časti základu dane.. read more →

Zmeny v používaní virtuálnej registračnej pokladnice od 01.09.2017

Od 1.9.2017 sa ruší mesačný limit 3 000 vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice. Pokladnicu budú môcť používať všetci podnikatelia a subjekty, tak budú môcť vydať ľubovoľný počet pokladničných dokladov.   read more →

Dôležité čísla pre podnikanie na rok 2017

  2016                                      2017 Minimálna mzda od 1.1. 405 (2,328/hod) 435 (2,50/hod) Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu 1901,67 1901,67 Daňový bonus 256,92 (12×21,41) 256,92 (12×21,41) Hranica pre platenie odvodov do SP od 1.7. 5148,00 5298,00 Ročná/mesačná nezdaniteľná.. read more →