15 jan 2015

Odvody SZČO od 1.1.2015

0 Comment

Od 1. januára 2015 sa opäť zvýši minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Pre rok 2015 je stanovený minimálny vymeriavací základ vo výške 412,00 €, čo predstavuje 50 % priemernej mzdy na Slovensku za rok 2013 (824 €).

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie SZČO predstavuje v roku 2015 sumu 57,68 €, poistné na sociálne poistenie je v minimálnej výške 136,57 €.

Maximálny preddavok na zdravotné poistenie SZČO predstavuje v roku 2015 sumu 576,80 €, poistné na sociálne poistenie je v maximálnej výške 1 365,78 €.

Zrušenie povinnosti prihlasovania/odhlasovania SZČO
Od 1. januára 2015 sa ruší povinnosť pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)  prihlasovať sa a odhlasovať z povinného nemocenského a dôchodkového poistenia. Táto povinnosť sa prenáša, novelou zákona o sociálnom poistení, na Sociálnu poisťovňu. Tá bude musieť SZČO oznámiť vznik povinného poistenia, vymeriavací základ, výšku poistného a dátum jeho splatnosti.
[top]