03 dec 2015

Dôležité čísla pre podnikanie na rok 2016

0 Comment
2015 2016
Minimálna mzda od 1.1. 380 (2,184/hod) 405 (2,328/hod)
Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu 1901,67 1901,67
Daňový bonus 256,92 (12×21,41) 256,92 (12×21,41)
Hranica pre platenie odvodov do SP od 1.7. 5148,00 ——
Ročná/mesačná nezdaniteľná časť ZD 3803,33/316,94 3803,33/316,94
Minimálny VZ pre SP a ZP od 1.1. 412 429
Minimálne odvody do SP od 1.1. 136,57 142,2
Minimálne odvody do ZP od 1.1. 57,68 60,06
Životné minimum k 1.1. (mesačne) 198,09 198,09
Odvodové zvýhodnenie dlhod.nezamestnaných do 552,08 do 574,86 (vznik v r.2016)
Sadzba dane z príjmov FO do 35 022,31€ 19% 19%
Sadzba dane z príjmov FO nad 35 022,31€ 25% 25%
Sadzba dane z príjmov PO od 1.1. 22% 22%
Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný na ÚP 148,57 (platné do 30.06.) 148,57 (platné do 30.06.)
[top]