13 nov 2015

Splatenie základného imania od 1.1.2016

0 Comment

 

 

 

 

 

 

Novelou Obchodného zákonníka sa od 1.1. 2016 vypúšťa povinnosť splatiť základné imanie vkladom na účet. Peňažné vklady sa budú môcť pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným poskytovať aj v hotovosti. Pri podávaní návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, na preukázanie splatenia peňažných vkladov bude teda postačovať len písomné vyhlásenie správcu vkladu o ich splnení, tak ako to bolo v minulosti.

Avšak netreba zabúdať na povinnosť obmedzujúcu platby v hotovosti do limitu 5 000 €. Teda ak by bolo základné imanie vyššie ako 5 000€, jeho splatenie musí prebehnúť bezhotovostne.

[top]