Minimálna mzda od 01.01.2019

Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2019. Suma minimálnej mzdy na rok 2019 sa ustanovuje na: a) 520 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, b) 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov patrí minimálna mzda zamestnancom v.. read more →

Sadzby stravného od 1.6.2018

Od 1. 6. 2018 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 16. mája 2018 o sumách stravného. Minimálna hodnota stravných lístkov 3,60 EUR Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V.. read more →

Dôležité čísla pre podnikanie v roku 2018

  2017                                   2018 Minimálna mzda od 1.1. 435 (2,50/hod) 480 (2,759/hod) Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu 1901,67 1915,01 Daňový bonus 256,92 (12×21,41) 258,72 (12×21,56) Hranica pre platenie odvodov do SP od 1.7. 5298,00 5472,00 Ročná/mesačná nezdaniteľná časť ZD.. read more →

Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018

Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorou sa zavádzajú viaceré novinky. Zvýšenie príplatkov zamestnancom pri práci v noci, vo sviatkoch a cez víkendy zmeny budú prebiehať fázovo počas rokov 2018 – 2019 (viď tabuľky nižšie) Príplatky za nočnú prácu   Stav do 30.04.2018 Stav od 01.05.2018 Stav od 01.05.2019 Nerizikové povolanie 20 % (0,55 EUR za.. read more →

Archivácia účtovných dokladov od 1.1.2018

Od 1. januára 2018 je v platnosti povinnosť firiem archivovať účtovné doklady, účtovné knihy a účtovné záznamy po dobu 10 rokov. Táto povinnosť sa týka všetkých dokladov aj so spätnou platnosťou, t.j. doklady za rok 2013 sa musia po novom archivovať 10 rokov. Účtovné záznamy si môžu firmy ukladať v písomnej alebo elektronickej forme podľa toho,.. read more →