Minimálna mzda od 1.1.2020

Minimálna mzda od 1.1.2020 Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2020. Suma minimálnej mzdy na rok 2020 sa ustanovuje na:a) 580 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,b) 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov patrí minimálna mzda.. read more →

Minimálna mzda od 01.01.2019

Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2019. Suma minimálnej mzdy na rok 2019 sa ustanovuje na: a) 520 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, b) 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov patrí minimálna mzda zamestnancom v.. read more →

Sadzby stravného od 1.6.2018

Od 1. 6. 2018 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 16. mája 2018 o sumách stravného. Minimálna hodnota stravných lístkov 3,60 EUR Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V.. read more →

Dôležité čísla pre podnikanie v roku 2018

  2017                                   2018 Minimálna mzda od 1.1. 435 (2,50/hod) 480 (2,759/hod) Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu 1901,67 1915,01 Daňový bonus 256,92 (12×21,41) 258,72 (12×21,56) Hranica pre platenie odvodov do SP od 1.7. 5298,00 5472,00 Ročná/mesačná nezdaniteľná časť ZD.. read more →

Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018

Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorou sa zavádzajú viaceré novinky. Zvýšenie príplatkov zamestnancom pri práci v noci, vo sviatkoch a cez víkendy zmeny budú prebiehať fázovo počas rokov 2018 – 2019 (viď tabuľky nižšie) Príplatky za nočnú prácu   Stav do 30.04.2018 Stav od 01.05.2018 Stav od 01.05.2019 Nerizikové povolanie 20 % (0,55 EUR za.. read more →