Daňové pokuty od 01.01.2016

Od 01.01.2016 vstupuje do platnosti novela zákona o správe daní č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorá zavádza nové pravidlá pri výpočte daňových pokút, ale aj možnosť podať dodatočné daňové priznanie po začatí daňovej kontroly. Dodatočné daňové priznanie bude možné podať do 15 dní odo dňa: spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole,.. read more →

Kalendár odvodových povinností na rok 2016

            Prehľadný kalendár odvodových povinností pre rok 2016: Lehota Tlačivo SOCIÁLNA POISŤOVŇA Nástup do pracovného pomeru Najneskôr 1 deň pred nástupom do zamestnania Prihláška / RLFO Skončenie pracovného pomeru Najneskôr 1 deň po zániku pracovného pomeru Odhláška / RLFO Nástup na materskú dovolenku V lehote do 8 dní RLFO /.. read more →

Kalendár odvodových povinností na rok 2015

Prehľadný kalendár odvodových povinností pre rok 2015: Lehota Tlačivo SOCIÁLNA POISŤOVŇA Nástup do pracovného pomeru Najneskôr 1 deň pred nástupom do zamestnania Prihláška / RLFO Skončenie pracovného pomeru Najneskôr 1 deň po zániku pracovného pomeru Odhláška / RLFO Nástup na materskú dovolenku V lehote do 8 dní RLFO / Zmena Skončenia materskej dovolenky V lehote.. read more →

Kalendár odvodových povinností 2014

Prehľadný kalendár odvodových povinností pre rok 2014:   Lehota Tlačivo SOCIÁLNA POISŤOVŇA Nástup do pracovného pomeru Najneskôr 1 deň pred nástupom do zamestnania Prihláška / RLFO Skončenie pracovného pomeru Najneskôr 1 deň po zániku pracovného pomeru Odhláška / RLFO Nástup na materskú dovolenku V lehote do 8 dní RLFO / Zmena Skončenia materskej dovolenky V.. read more →

Kalendár ODVODOVÝCH povinností na rok 2013

Prehľad odvodových povinností voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Lehota Tlačivo SOCIÁLNA POISŤOVŇA Nástup do pracovného pomeru Najneskôr 1 deň pred nástupom do zamestnania Prihláška / RLFO Skončenie pracovného pomeru Najneskôr 1 deň po zániku pracovného pomeru Odhláška / RLFO Nástup na materskú dovolenku V lehote do 8 dní.. read more →