30 nov 2015

Odvody SZČO od 01.01.2016

0 Comment

Od 1. januára 2016 sa opäť zvýši minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Pre rok 2016 je stanovený minimálny vymeriavací základ vo výške 429,00 €.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie SZČO predstavuje v roku 2016 sumu 60,06 €, poistné na sociálne poistenie je v minimálnej výške 142,20 €.

Maximálny preddavok na zdravotné poistenie SZČO predstavuje v roku 2016 sumu 600,60 €, poistné na sociálne poistenie je v maximálnej výške 1422,13 €.

Výšku odvodov do zdravotnej poisťovne  vypočíta a oznámi zdravotná poisťovňa po vykonaní ročného zúčtovania. Výška odvodov do zdravotnej poisťovne sa vypočítava z  vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ sa počíta takto:

  • k čiastkovému základu dane z príjmu za pripočítajú zaplatené povinné odvody do Sociálnej aj do zdravotnej poisťovne (dobrovoľné odvody do SP sa nezapočítavajú)
  • vydelí sa počtom mesiacov prevádzkovania živnosti
  • potom sa vydelí koeficientom 1,486

 

Začínajúci živnostník

Začínajúci živnostník nemá povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne až do 30. júna roku nasledujúcom po roku, v ktorom začal podnikať. Môže ich však platiť dobrovoľne, ak sa tak rozhodne.

Povinne začína platiť až od 1. júla nasledujúceho roku a to iba v prípade, ak za predchádzajúci rok mal príjem väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ide o hrubý príjem bez odpočítania výdavkov.

Od 1.7.2015 do 30.6.2016 vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak bol v roku 2014 príjem vyšší ako 4944 €.

Od 1.7.2016 do 30.6.2017 vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak bude v roku 2015 príjem vyšší ako 5148 €.

Odvody do zdravotnej poisťovne však  začínajúci živnostník musí platiť hneď od začiatku podnikania a to v minimálnej výške (teda z minimálneho vymeriavacieho základu).

[top]