30 apr 2018

Dôležité čísla pre podnikanie v roku 2018

0 Comment

 

2017                                   2018
Minimálna mzda od 1.1. 435 (2,50/hod) 480 (2,759/hod)
Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu 1901,67 1915,01
Daňový bonus 256,92 (12×21,41) 258,72 (12×21,56)
Hranica pre platenie odvodov do SP od 1.7. 5298,00 5472,00
Ročná/mesačná nezdaniteľná časť ZD 3803,33/316,94 3830,02/319,17
Minimálny VZ pre SP a ZP od 1.1. 441,50 456,00
Minimálne odvody do SP od 1.1. 146,35 151,16
Minimálne odvody do ZP od 1.1. 61,81 63,84
Životné minimum k 1.1. (mesačne) 198,09 199,48
Odvodové zvýhodnenie dlhod.nezamestnaných do 591,61 (vznik v r.2017) do 611,04 (vznik v r.2018)
Sadzba dane z príjmov FO do 35 022,31€ 19% 19%
Sadzba dane z príjmov FO nad 35 022,31€ 25% 25%
Sadzba dane z príjmov PO od 1.1. 21% 21%
Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný na ÚP 148,57 (platné do 30.06.) 199,48
[top]