04 apr 2018

Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018

0 Comment

Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorou sa zavádzajú viaceré novinky.

Zvýšenie príplatkov zamestnancom pri práci v noci, vo sviatkoch a cez víkendy

 • zmeny budú prebiehať fázovo počas rokov 2018 – 2019 (viď tabuľky nižšie)

Príplatky za nočnú prácu

  Stav do 30.04.2018 Stav od 01.05.2018 Stav od 01.05.2019
Nerizikové povolanie 20 % (0,55 EUR za hodinu) 30 % (0,82 EUR za hodinu) 40 % (1,1 EUR za hodinu)
Rizikové povolanie 20 % (0,55 EUR za hodinu) 35 % (0,96 EUR za hodinu) 50 % (1,37 EUR za hodinu)

 

Príplatok za prácu počas sviatkov

Stav do 30.04.2018 Stav od 01.05.2018
50 % (1,38 EUR za hodinu) 100 % (2,76 EUR za hodinu)

 

Príplatok za prácu v sobotu

Stav do 30.04.2018 Stav od 01.05.2018 Stav od 01.05.2019
0 % 25 % (0,69 EUR za hodinu) 50 % (1,38 EUR za hodinu)

 

Príplatok za prácu v nedeľu

Stav do 30.04.2018 Stav od 01.05.2018 Stav od 01.05.2019
0 % 50 % (1,38 EUR za hodinu) 100 % (2,76 EUR za hodinu)

 

13. a 14. Plat oslobodený od odvodov a daní

 • Na uplatnenie úľav musia byť splnené podmienky:
  • Plat musí byť minimálne vo výške priemerného zárobku zamestnanca
  • Úľava môže byť maximálne do výške 500€
  • plat môže byť vyplatený v kalendárnom mesiaci jún zamestnancovi, ktorý je zamestnaný nepretržite aspoň 2 roky
  • plat môže byť vyplatený v kalendárnom mesiaci december zamestnancovi, ktorý je zamestnaný nepretržite aspoň 4 roky
  • Podmienkou vyplatenia 14.platu je vyplatenie 13. platu.

 

Povinnosť zverejnenia ponúkanej mzdy v pracovných inzerátoch

 • ak dôjde k uzavretiu pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť minimálnu mzdu, ktorú uviedol v pracovnej ponuke, nemôže ponúknuť nižšiu.

 

[top]