07 jan 2018

Archivácia účtovných dokladov od 1.1.2018

0 Comment

Od 1. januára 2018 je v platnosti povinnosť firiem archivovať účtovné doklady, účtovné knihy a účtovné záznamy po dobu 10 rokov. Táto povinnosť sa týka všetkých dokladov aj so spätnou platnosťou, t.j. doklady za rok 2013 sa musia po novom archivovať 10 rokov.

Účtovné záznamy si môžu firmy ukladať v písomnej alebo elektronickej forme podľa toho, ako sa rozhodnú.

Za porušenie povinností pri archivácii účtovných dokladov a súvisiacich záznamov môže daňový úrad udeliť pokutu až do výšky 100 000 €

 

 

[top]