23 nov 2017

Minimálna mzda od 1.1.2018

0 Comment

Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2018.

Suma minimálnej mzdy na rok 2018 sa ustanovuje na:
a) 480 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 2,759 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov patrí minimálna mzda zamestnancom v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu (napr. služobný pomer) a od 01.01.2013 aj zamestnancom, ktorí pracujú na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. študenti).

Podľa Zákonníka práce musí zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného podľa stupňa náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Stupeň náročnosti  Koeficient  Minimálna mzda
 1  1,0  480 €
 2  1,2  576 €
 3  1,4  672 €
 4  1,6  768 €
 5  1,8  864 €
 6  2,0  960 €
[top]