Dôležité čísla pre podnikanie v roku 2021

Rok 2020 Rok 2021 Minimálna mzda od 1.1. 580 (3,33/hod) 623 (3,58/hod) Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu 2 207,10 € 2 255,72 € Daňový bonus  na dieťa 1.1.-30.06.2021 45,44 do 6 rokov/22,72 nad 6 rokov 46,44 do 6 rokov/23,22 nad 6 rokov Daňový bonus na zaplatené úroky 50% z úrokov (najviac 400€, nehnuteľnosť do.. read more →

Minimálna mzda od 1.1.2021

Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2021. Suma minimálnej mzdy na rok 2021 sa ustanovuje na:a) 623 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,b) 3,58 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov patrí minimálna mzda zamestnancom v pracovnom pomere,.. read more →

Minimálna mzda od 1.1.2020

Minimálna mzda od 1.1.2020 Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2020. Suma minimálnej mzdy na rok 2020 sa ustanovuje na:a) 580 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,b) 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov patrí minimálna mzda.. read more →

Minimálna mzda od 01.01.2019

Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2019. Suma minimálnej mzdy na rok 2019 sa ustanovuje na: a) 520 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, b) 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov patrí minimálna mzda zamestnancom v.. read more →

Sadzby stravného od 1.6.2018

Od 1. 6. 2018 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 16. mája 2018 o sumách stravného. Minimálna hodnota stravných lístkov 3,60 EUR Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V.. read more →