27 máj 2018

Sadzby stravného od 1.6.2018

0 Comment

Od 1. 6. 2018 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 16. mája 2018 o sumách stravného.

Minimálna hodnota stravných lístkov 3,60 EUR

Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V súlade s Opatrením o sumách stravného musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne v sume (0,75*4,80) = 3,60€. Do 31. 5. 2018 predstavovala minimálna hodnota stravovacej poukážky sumu 3,38€.

Tuzemské pracovné cesty

V súlade s § 1 Opatrenia o sumách stravného sú pre jednotlivé časové pásma trvania tuzemskej pracovnej cesty poskytované nasledovné sumy:

do 31. 5. 2018 od 1. 6. 2018
pre časové pásmo 5 až 12 hodín 4,50€ 4,80€
pre časové pásmo 12 až 18 hodín 6,70€ 7,10€
pre časové pásmo nad 18 hodín 10,30€ 10,90€
[top]