10 apr 2022

Sadzby stravného od 1.5.2022

0 Comment

Od 1. 5. 2022 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 07. apríla 2022 o sumách stravného.

Minimálna hodnota stravných lístkov 4,50 EUR

Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V súlade s Opatrením o sumách stravného musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne v sume (0,75*6) = 4,50€. Do 30. 4. 2022 predstavovala minimálna hodnota stravovacej poukážky sumu 3,83€.

Maximálna hodnota finančného príspevku 3,30 EUR

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.

Zvyšuje sa aj maximálny príspevok zamestnávateľa na jedlo na sumu 55 % zo 6 eur = 3,30 EUR.

Minimálny príspevok zamestnávateľa na jedlo je 2,48 EUR

Zamestnávateľ môže poskytnúť aj vyšší finančný príspevok ako je stanovený maximálny príspevok na jedlo, a to prostredníctvom sociálneho fondu. Jeho výška nie je limitovaná. 

Tuzemské pracovné cesty

V súlade s § 1 Opatrenia o sumách stravného sú pre jednotlivé časové pásma trvania tuzemskej pracovnej cesty poskytované nasledovné sumy:

do 30. 4. 2022od 1. 5. 2022
pre časové pásmo 5 až 12 hodín5,10€6,00€
pre časové pásmo 12 až 18 hodín7,60€9,00€
pre časové pásmo nad 18 hodín11,60€13,70€

Náhrada za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

a) jednostopové vozidlá a trojkolky 0,059 EUR

b) osobné cestné motorové vozidlá 0,213 EUR

[top]