24 nov 2021

Zmeny v stravovaní od 1.1.2022

0 Comment

Národná rada Slovenskej republiky schválila zmenu zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2022.

Menia sa ustanovenia  týkajúce sa zabezpečenia stravovania zamestnancov na pracovisku, resp. stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov alebo poskytnutého finančného príspevku na stravovanie [§ 5 ods. 7 písm. b) ZDP].

Od 1.1.2022 pre zamestnanca bude oslobodená suma iba do výšky 2,81 eur (55% zo sumy stravného pre pásmo 5-12 hodín). Oslobodený zostane aj príspevok zo sociálneho fondu. Podľa  zákona platného do konca roka 2021, mohol zamestnávateľ prispievať zamestnancovi na stravovaciu poukážku   alebo na stravu v závodnej jedálni i vyššou sumou ako je 2,81 eur .

Celá suma príspevku zamestnávateľa  predstavovala pre zamestnanca oslobodený príjem(„príjmom oslobodeným od dane je  hodnota stravy poskytnutá zamestnávateľom na pracovisku…“).

Zmena sa týka všetkých foriem zabezpečenia stravovania na pracovisku t.j. stravovanie vo vlastnom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, stravovanie prostredníctvom stravovacích poukážok alebo poskytnutím finančného príspevku.

Menia sa i ustanovenia týkajúce sa uplatňovania výdavkov na stravovanie u SZČO(daňovníci s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP). Od 1.1.2022 nebudú musieť SZČO  preukazovať výšku stravného nákupom stravovacích poukážok  alebo faktúrou za stravovanie. [§ 19 ods. 2 písm. p) ZDP]. 

Mení sa však výška ktorú si SZČO budú môcť uplatniť ako výdavok na stravovanie. Aktuálne do konca roku 2021 je to suma 5,10 eur na odpracovaný deň. Od 1.1.2021 to bude 55% zo sumy stravného pre pásmo 5-12 hodín čo je 2,81 eur.

Príklad:

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom  stravovacie poukážky v hodnote 4,00 eur:

  • príspevok zamestnávateľa zamestnancovi na stravovanie je suma 3,30 eur
  • príspevok zo sociálneho fondu je 0,30 eur
  • zamestnanec platí 0,40 eur

Do 31.12.2021 je celá suma príspevku zamestnávateľa a suma zo sociálneho fondu oslobodená od dane.

Od 1.1.2022 suma prevyšujúca 55% stravného pre pásmo 5-12 hodín ( čiastku 2,81 eur), bude pre zamestnanca predstavovať zdaniteľný príjem a bude podliehať zdaneniu a odvodom. V danom príklade zdaneniu  a odvodom bude podliehať suma 0,49 eur = 3,30 eur – 2,81 eur.  Príspevok zo sociálneho fondu zostáva oslobodený i naďalej.

[top]