04 jan 2022

Dôležité čísla pre podnikanie v roku 2022

0 Comment
Dôležité číslaRok 2021Rok 2022
Minimálna mzda od 1.1.623 (3,58/hod)646 (3,713/hod)
Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu2 255,72 €2 289,63 €
Daňový bonus  na dieťa46,44 do 6 rokov/23,22 nad 6 rokov47,14 do 6r./43,60 nad 6-15r./23,57 nad 15r.
Daňový bonus na zaplatené úroky50% z úrokov (najviac 400€, nehnuteľnosť do 50000€)50% z úrokov (najviac 400€, nehnuteľnosť do 50000€)
Hranica pre platenie odvodov do SP od 1.7.6 552,00 €6 798,00 €
Ročná/mesačná nezdaniteľná časť ZD4511,43/375,954579,26/381,60
Nezdaniteľná časť ZD na manželku4124,74€ (ak na daňovníka je príjem do 37 981,94)4186,75€ (ak na daňovníka je príjem do 38553,01)
Minimálny VZ pre SP a ZP od 1.1.546,00 €566,50 €
Minimálne odvody do SP od 1.1.180,99 €187,78 €
Minimálne odvody do ZP od 1.1.76,44 €79,31 €
Životné minimum k 1.1. (mesačne)214,83 €218,06 €
Odvodové zvýhodnenie dlhod.nezamestnanýchdo 731,64zrušené
Odvodová úľava študentov, dôchodcov200 €200 €
Odvodová odpočítateľná položka ZP380 €380 €
Sadzba dane z príjmov FO do 38 553,01€19%19%
Sadzba dane z príjmov FO nad 38 553,01€25%25%
Sadzba dane z príjmov PO do 49790€15%15%
Sadzba dane z príjmov PO nad 49790€21%21%
Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný na ÚP214,83 €218,06 €
Príspevok zamestnávateľa na šport dieťaťa55% z výdavkov (do 275€)55% z výdavkov (do 275€)
Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu55% z výdavkov (do 275€)55% z výdavkov (do 275€)
Príspevok zamestnávateľa na DDS180,00 €180,00 €
Paušálne výdavky SZČO60% (najviac 20000€)60% (najviac 20000€)
[top]