01 dec 2016

Minimálna mzda od 01.01.2017

0 Comment

Vláda Slovenskej republiky  dňa 12.10.2016 schválila nariadenie vlády SR, ktorým ustanovila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2017.

Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa ustanovuje na:
a) 435 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 2,50 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov patrí minimálna mzda zamestnancom v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu (napr. služobný pomer) a od 01.01.2013 aj zamestnancom, ktorí pracujú na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. študenti).

Podľa Zákonníka práce musí zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného podľa stupňa náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Stupeň náročnosti  Koeficient  Minimálna mzda
 1  1,0  435 €
 2  1,2  522 €
 3  1,4  609 €
 4  1,6  696 €
 5  1,8  783 €
 6  2,0  870 €
[top]