08 feb 2017

Dôležité čísla pre podnikanie na rok 2017

0 Comment

 

2016                                      2017
Minimálna mzda od 1.1. 405 (2,328/hod) 435 (2,50/hod)
Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu 1901,67 1901,67
Daňový bonus 256,92 (12×21,41) 256,92 (12×21,41)
Hranica pre platenie odvodov do SP od 1.7. 5148,00 5298,00
Ročná/mesačná nezdaniteľná časť ZD 3803,33/316,94 3803,33/316,94
Minimálny VZ pre SP a ZP od 1.1. 429 441,50
Minimálne odvody do SP od 1.1. 142,2 146,35
Minimálne odvody do ZP od 1.1. 60,06 61,81
Životné minimum k 1.1. (mesačne) 198,09 198,09
Odvodové zvýhodnenie dlhod.nezamestnaných do 574,86 (vznik v r.2016) do 591,61 (vznik v r.2017)
Sadzba dane z príjmov FO do 35 022,31€ 19% 19%
Sadzba dane z príjmov FO nad 35 022,31€ 25% 25%
Sadzba dane z príjmov PO od 1.1. 22% 21%
Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný na ÚP 148,57 (platné do 30.06.) 148,57 (platné do 30.06.)
[top]