04 sep 2017

Zmena životného minima a jeho vplyv na dane od 01.01.2018

0 Comment

Od 1. júla 2017 sa zmenila suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma životného minima sa zvýšila na 199,48 eur mesačne.

Životné minimum má vplyv na ďalšie veličiny, a to exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, vznik nároku na predčasný starobný dôchodok. V tejto súvislosti sa tiež mení od januára 2018 aj výška nezdaniteľnej časti základu dane a tiež výška daňového bonusu.

 

  2017 2018
Nezdaniteľná časť na daňovníka 3 803,33 eur 3 830,02 eur
Nezdaniteľná časť na manžela/manželku 3 803,33 eur 3 830,02 eur
Povinnosť podať daňové priznanie 1 901,67 eur 1 915,01 eur
Minimálna výška dane 1 901,67 eur 1 915,01 eur
Daňový bonus 256,92 eur 258,72 eur

 

Zamestnávateľ uplatní vyššiu mesačnú sumu daňového bonusu vo výške 21,56 eur a zvýšenú mesačnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 319,17 eur prvýkrát vo výplate za január 2018.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, si zvýšenú ročnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka prvý krát uplatní pri podaní daňového priznanie za rok 2018 podávama v lehote do konca marca 2019

 

[top]