25 nov 2016

Sadzby stravného od 01.12.2016

0 Comment

Od 1. 12. 2016 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 09. novembra 2016 o sumách stravného.

Minimálna hodnota stravných lístkov 3,38 EUR

Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V súlade s Opatrením o sumách stravného musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne v sume (0,75*4,50) = 3,38€. Do 30. 11. 2016 predstavovala minimálna hodnota stravovacej poukážky sumu 3,15€.

Tuzemské pracovné cesty

V súlade s § 1 Opatrenia o sumách stravného sú pre jednotlivé časové pásma trvania tuzemskej pracovnej cesty poskytované nasledovné sumy:

do 30. 11. 2016 od 1. 12. 2016
pre časové pásmo 5 až 12 hodín 4,20€ 4,50€
pre časové pásmo 12 až 18 hodín 6,30€ 6,70€
pre časové pásmo nad 18 hodín 9,80€ 10,30€
[top]