12 feb 2021

Dôležité čísla pre podnikanie v roku 2021

0 Comment
Rok 2020Rok 2021
Minimálna mzda od 1.1.580 (3,33/hod)623 (3,58/hod)
Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu2 207,10 €2 255,72 €
Daňový bonus  na dieťa 1.1.-30.06.202145,44 do 6 rokov/22,72 nad 6 rokov46,44 do 6 rokov/23,22 nad 6 rokov
Daňový bonus na zaplatené úroky50% z úrokov (najviac 400€, nehnuteľnosť do 50000€)50% z úrokov (najviac 400€, nehnuteľnosť do 50000€)
Hranica pre platenie odvodov do SP od 1.7.6 078,00 €6 552,00 €
Ročná/mesačná nezdaniteľná časť ZD4412,20/367,854511,43/375,95
Minimálny VZ pre SP a ZP od 1.1.506,50 €546,00 €
Minimálne odvody do SP od 1.1.167,89 €180,99 €
Minimálne odvody do ZP od 1.1.70,91 €76,44 €
Životné minimum k 1.1. (mesačne)210,20 €214,83 €
Odvodové zvýhodnenie dlhod.nezamestnanýchdo 678,71do 731,64
Odvodová úľava študentov, dôchodcov200 €200 €
Odvodová odpočítateľná položka ZP380 €380 €
Sadzba dane z príjmov FO do 37 981,94€19%19%
Sadzba dane z príjmov FO nad 37 981,94€25%25%
Sadzba dane z príjmov PO do 100 000€15%15% (do 49790€)
Sadzba dane z príjmov PO nad 100 000€21%21%
Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný na ÚP210,20 €214,83 €
Príspevok zamestnávateľa na šport dieťaťa55% z výdavkov (do 275€)55% z výdavkov (do 275€)
Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu55% z výdavkov (do 275€)55% z výdavkov (do 275€)
Príspevok zamestnávateľa na DDS180,00 €180,00 €
Paušálne výdavky SZČO60% (najviac 20000€)60% (najviac 20000€)
[top]