16 jan 2020

Minimálna mzda od 1.1.2020

0 Comment

Minimálna mzda od 1.1.2020

Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2020.

Suma minimálnej mzdy na rok 2020 sa ustanovuje na:
a) 580 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov patrí minimálna mzda zamestnancom v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu (napr. služobný pomer) a od 01.01.2013 aj zamestnancom, ktorí pracujú na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. študenti).

Podľa Zákonníka práce musí zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného podľa stupňa náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Stupeň náročnosti Koeficient Minimálna mzda
 1 1,0 580 €
 2 1,2 696 €
 3 1,4 812 €
 4 1,6 928 €
 5 1,8 1044 €
 6 2,0 1160 €
[top]