12 feb 2021

Minimálna mzda od 1.1.2021

0 CommentVláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2021.

Suma minimálnej mzdy na rok 2021 sa ustanovuje na:
a) 623 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 3,58 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov patrí minimálna mzda zamestnancom v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu (napr. služobný pomer) a od 01.01.2013 aj zamestnancom, ktorí pracujú na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. študenti).

Podľa Zákonníka práce musí zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného podľa stupňa náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Stupeň náročnosti Koeficient Minimálna mzda
 1 1,0 623 €
 2 1,2 739 €
 3 1,4 855 €
 4 1,6 971 €
 5 1,8 1087 €
 6 2,0 1203 €[top]