Splatenie základného imania od 1.1.2016

            Novelou Obchodného zákonníka sa od 1.1. 2016 vypúšťa povinnosť splatiť základné imanie vkladom na účet. Peňažné vklady sa budú môcť pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným poskytovať aj v hotovosti. Pri podávaní návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, na preukázanie splatenia peňažných vkladov bude teda postačovať len písomné.. read more →

Vyslanie zamestnanca za prácou do zahraničia – povinnosti

Keď zamestnávateľ so sídlom v SR vysiela zamestnanca pracovať do zahraničia, musí sa riadiť právom štátu, na ktorého územie je zamestnanec vyslaný. Ešte pred samotným vyslaním zamestnanca, ho musí zamestnávateľ informovať o pracovným podmienkach a podmienkach zamestnanca v štáte vyslania. O pracovnom čase a výmere dovolenky ho musí informovať písomne. Zamestnanca je možné vyslať za.. read more →

Minimálna mzda od 01.01.2016

Vláda Slovenskej republiky  dňa 07.10.2015 schválila nariadenie vlády SR, ktorým ustanovila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2016. Suma minimálnej mzdy na rok 2016 sa ustanovuje na: a) 405 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, b) 2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v.. read more →

Rizikoví platitelia DPH

Finančná správa zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH  na svojej internetovej stránke tu.  Cez filter si môžete vyhľadať a overiť, či sa váš dodávateľ nenachádza v zozname. Ručenie za DPH Ak sa obávate, že dodávateľ nezaplatí daň uvedenú na faktúre za dodanie tovaru alebo služby a.. read more →

Odvody SZČO od 1.1.2015

Od 1. januára 2015 sa opäť zvýši minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Pre rok 2015 je stanovený minimálny vymeriavací základ vo výške 412,00 €, čo predstavuje 50 % priemernej mzdy na Slovensku za rok 2013 (824 €). Minimálny preddavok na zdravotné.. read more →