Dôležité čísla pre podnikanie v roku 2022

Dôležité čísla Rok 2021 Rok 2022 Minimálna mzda od 1.1. 623 (3,58/hod) 646 (3,713/hod) Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu 2 255,72 € 2 289,63 € Daňový bonus  na dieťa 46,44 do 6 rokov/23,22 nad 6 rokov 47,14 do 6r./43,60 nad 6-15r./23,57 nad 15r. Daňový bonus na zaplatené úroky 50% z úrokov (najviac 400€, nehnuteľnosť.. read more →

Zmeny v stravovaní od 1.1.2022

Národná rada Slovenskej republiky schválila zmenu zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2022. Menia sa ustanovenia  týkajúce sa zabezpečenia stravovania zamestnancov na pracovisku, resp. stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov alebo poskytnutého finančného príspevku na stravovanie [§ 5 ods. 7 písm. b) ZDP]. Od 1.1.2022 pre zamestnanca bude oslobodená suma iba do výšky 2,81 eur (55% zo sumy.. read more →

Daňový bonus vs. dotácia na stravu

Od 1.7.2021, sa zavádza zmena s možnosťou odpočítania 1,7 násobku daňového bonusu na vyživované dieťa nad 6 rokov veku, až kým nedovŕši 15 rokov veku. Posledný krát si daňovník môže uplatniť takto zvýšený daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku. Mesačná výška daňového bonusu od 1. 1. 2021 do 30. 6… read more →

Dôležité čísla pre podnikanie v roku 2021

Rok 2020 Rok 2021 Minimálna mzda od 1.1. 580 (3,33/hod) 623 (3,58/hod) Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu 2 207,10 € 2 255,72 € Daňový bonus  na dieťa 1.1.-30.06.2021 45,44 do 6 rokov/22,72 nad 6 rokov 46,44 do 6 rokov/23,22 nad 6 rokov Daňový bonus na zaplatené úroky 50% z úrokov (najviac 400€, nehnuteľnosť do.. read more →

Minimálna mzda od 1.1.2021

Vláda Slovenskej republiky schválila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2021. Suma minimálnej mzdy na rok 2021 sa ustanovuje na:a) 623 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,b) 3,58 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov patrí minimálna mzda zamestnancom v pracovnom pomere,.. read more →