Rizikoví platitelia DPH

Finančná správa zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH  na svojej internetovej stránke tu.  Cez filter si môžete vyhľadať a overiť, či sa váš dodávateľ nenachádza v zozname. Ručenie za DPH Ak sa obávate, že dodávateľ nezaplatí daň uvedenú na faktúre za dodanie tovaru alebo služby a.. read more →

Odvody SZČO od 1.1.2015

Od 1. januára 2015 sa opäť zvýši minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Pre rok 2015 je stanovený minimálny vymeriavací základ vo výške 412,00 €, čo predstavuje 50 % priemernej mzdy na Slovensku za rok 2013 (824 €). Minimálny preddavok na zdravotné.. read more →

Kalendár odvodových povinností na rok 2015

Prehľadný kalendár odvodových povinností pre rok 2015: Lehota Tlačivo SOCIÁLNA POISŤOVŇA Nástup do pracovného pomeru Najneskôr 1 deň pred nástupom do zamestnania Prihláška / RLFO Skončenie pracovného pomeru Najneskôr 1 deň po zániku pracovného pomeru Odhláška / RLFO Nástup na materskú dovolenku V lehote do 8 dní RLFO / Zmena Skončenia materskej dovolenky V lehote.. read more →

Odpočítateľná položka na zdravotné odvody od 1.1.2015

Od 1.1.2015 sa v zdravotnom poistení zavádza odpočítateľná položka vo výške 380 eur. Zamestnanci, ktorých hrubá mzda je menej ako 570 eur, budú mať vyššiu čistú mzdu. Mesačná odpočítateľná položka dosiahne pri hrubej mzde do 380 eur sumu 380 eur. S rastom príjmu nad 380 eur o jedno euro klesne suma odpočítateľnej položky o dve.. read more →

Pracovná zdravotná služba

                  Od 1. Januára 2015 je povinná zdravotná služba pre všetkých zamestnávateľov. Zamestnávatelia musia zabezpečiť zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov, aj dohodárov. Podľa prechodných ustanovení je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej alebo druhej kategórie*, povinný pre svojich zamestnancov zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu najneskôr do 31… read more →