Kalendár odvodových povinností na rok 2015

Prehľadný kalendár odvodových povinností pre rok 2015: Lehota Tlačivo SOCIÁLNA POISŤOVŇA Nástup do pracovného pomeru Najneskôr 1 deň pred nástupom do zamestnania Prihláška / RLFO Skončenie pracovného pomeru Najneskôr 1 deň po zániku pracovného pomeru Odhláška / RLFO Nástup na materskú dovolenku V lehote do 8 dní RLFO / Zmena Skončenia materskej dovolenky V lehote.. read more →

Odpočítateľná položka na zdravotné odvody od 1.1.2015

Od 1.1.2015 sa v zdravotnom poistení zavádza odpočítateľná položka vo výške 380 eur. Zamestnanci, ktorých hrubá mzda je menej ako 570 eur, budú mať vyššiu čistú mzdu. Mesačná odpočítateľná položka dosiahne pri hrubej mzde do 380 eur sumu 380 eur. S rastom príjmu nad 380 eur o jedno euro klesne suma odpočítateľnej položky o dve.. read more →

Pracovná zdravotná služba

                  Od 1. Januára 2015 je povinná zdravotná služba pre všetkých zamestnávateľov. Zamestnávatelia musia zabezpečiť zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov, aj dohodárov. Podľa prechodných ustanovení je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej alebo druhej kategórie*, povinný pre svojich zamestnancov zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu najneskôr do 31… read more →

Minimálna mzda na rok 2015

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariadila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2015 Suma minimálnej mzdy na rok 2015 sa ustanovuje na: a) 380,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, b) 2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.     Nová.. read more →

Sadzby stravného od 1.11.2014

Od 1. 11. 2014 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 24. októbra 2014 o sumách stravného. Minimálna hodnota stravných lístkov 3,15 EUR Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V súlade.. read more →