25 sep 2023

Sadzby stravného od 1.10.2023

0 Comment

Dňa 22.9.2023 boli zverejnené v Zbierke zákonov pod číslami 368/2023 Z. z. nové opatrenia o sume stravného s účinnosťou od 1.10.2023.  

Minimálna hodnota stravných lístkov 5,85 EUR

Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste.

V súlade s Opatrením o sumách stravného musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne v sume (0,75*7,80) = 5,85€.

Maximálna hodnota finančného príspevku 4,29 EUR

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného

pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.

Zvyšuje sa aj maximálny príspevok zamestnávateľa na jedlo na sumu 55 % zo 7,80 eur = 4,29 eura.

Minimálna hodnota finančného príspevku 3,22 EUR

Zamestnávateľ môže poskytnúť aj vyšší finančný príspevok ako je stanovený maximálny príspevok na jedlo, a to prostredníctvom sociálneho fondu.

Jeho výška nie je limitovaná. 

 

Tuzemské pracovné cesty 

V súlade s § 1 Opatrenia o sumách stravného sú pre jednotlivé časové pásma trvania tuzemskej pracovnej cesty poskytované nasledovné sumy:

do 30.9.2023 od 1.10.2023
pre časové pásmo 5 až 12 hodín 7,30€ 7,80€
pre časové pásmo 12 až 18 hodín 10,90€ 11,60€
pre časové pásmo nad 18 hodín 16,40€ 17,40€

 

[top]