22 máj 2023

Sadzby stravného od 1.6.2023

0 Comment

Dňa 20.5.2023 boli zverejnené v Zbierke zákonov pod číslami 171/2023 Z. z. nové opatrenia o sume stravného s účinnosťou od 1.6.2023.

Minimálna hodnota stravných lístkov 5,48 EUR

Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste.

V súlade s Opatrením o sumách stravného musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne v sume (0,75*7,30) = 5,48€.

Maximálna hodnota finančného príspevku 4,02 EUR

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného

pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.

Zvyšuje sa aj maximálny príspevok zamestnávateľa na jedlo na sumu 55 % zo 7,30 eur = 4,02 eura.

Minimálna hodnota finančného príspevku 3,02 EUR

Zamestnávateľ môže poskytnúť aj vyšší finančný príspevok ako je stanovený maximálny príspevok na jedlo, a to prostredníctvom sociálneho fondu.

Jeho výška nie je limitovaná. 

 

Tuzemské pracovné cesty 

V súlade s § 1 Opatrenia o sumách stravného sú pre jednotlivé časové pásma trvania tuzemskej pracovnej cesty poskytované nasledovné sumy:

do 31.5. 2023 od 1. 6. 2023
pre časové pásmo 5 až 12 hodín 6,80€ 7,30€
pre časové pásmo 12 až 18 hodín 10,10€ 10,90€
pre časové pásmo nad 18 hodín 15,30€ 16,40€

 

Náhrada za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.4.2023

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

  1. a) jednostopové vozidlá a trojkolky 0,067 EUR
  2. b) osobné cestné motorové vozidlá 0,239 EUR
[top]