Zmeny v zákone o DPH účinné od 1.1.2012

Aby tých novoročných zmien nebolo málo, prinášame ďalšie novinky týkajúce sa zákona o DPH. read more →

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2011

Podnikateľ, ktorý využíva auto na podnikanie, je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2011 do 31. januára 2012 a túto daň (príp. rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou) zaplatiť tiež do 31. januára 2012. Pokiaľ predpokladaná daňová povinnosť u jedného správcu dane alebo už aj vypočítaná daňová povinnosť za rok.. read more →

Odvody pre SZČO od 01.01.2012

Od 01.01.2012 sa pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zvyšuje minimálny, ako aj maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Súčasne tak vzrastie minimálna aj maximálna suma poistného, ktoré sú SZČO povinné platiť. Poistné na sociálne poistenie pre SZČO 2011 2012 Minimálny VZ na nemocenské poistenie 329,06 339,89 Minimálne poistné na.. read more →

Formuláre

Máte zamestnancov? Potom určite potrebujete formulár pre Sociálnu poisťovňu: Registračný list FO Ak ste platiteľom DPH, použite aktuálne Daňové priznanie k DPH platné od 1.1.2011. Po zahraničnej pracovnej ceste je potrebné vystaviť Vyúčtovanie cestovných výdavkov.   read more →

Minimálna mzda na rok 2012

Nariadením vlády Slovenskej republiky z 12. októbra 2011, ktoré vyšlo v Zbierke zákonov č. 343/2011 Z. z., sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012. read more →