02 jan 2013

Kalendár DAŇOVÝCH povinností na rok 2013

0 Comment

Prinášame prehľad daňových povinností na rok 2013:

JANUÁR

2.1.2013

Mesačné a štvrťročné preddavky na daň z príjmov FO, PO a daň z motorových vozidiel.

15.1.2013

Odvod dane vyberanej zrážkou a zabezpečenia dane, oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.

21.1.2013

Súhrnný výkaz podávaný za kalendárny mesiac a kalendárny štvrťrok.

25.1.2013

Daňové priznanie k DPH a splatnosť DPH u mesačných a štvrťročných platiteľov.

31.1.2013

Mesačné preddavky na daň z príjmov FO, PO a daň z motorových vozidiel.Daňové priznania k dani z motorových vozidiel a k dani z nehnuteľností.Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.

FEBRUÁR

15.2.2013

Odvod dane vyberanej zrážkou a zabezpečenia dane, oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.

20.2.2013

Súhrnný výkaz podávaný za kalendárny mesiac.

27.2.2013

Daňové priznanie k DPH a splatnosť DPH u mesačných platiteľov.

28.2.2013

Mesačné preddavky na daň z príjmov FO, PO a daň z motorových vozidiel.Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.

MAREC

15.3.2013

Odvod dane vyberanej zrážkou a zabezpečenia dane, oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.

20.3.2013

Súhrnný výkaz podávaný za kalendárny mesiac.

25.3.2013

Daňové priznanie k DPH a splatnosť DPH u mesačných platiteľov.

31.3.2013

Mesačné a štvrťročné preddavky na daň z príjmov FO, PO a daň z motorových vozidiel.Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.Daňové priznania k dani z príjmov FO a PO, ktorých hospodársky rok končí 31.12. / oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.(možnosť podať 1.4.2013)

APRÍL

1.4.2013

Mesačné a štvrťročné preddavky na daň z príjmov FO, PO a daň z motorových vozidiel.Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.Daňové priznania k dani z príjmov FO a PO, ktorých hospodársky rok končí 31.12. / oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

15.4.2013

Odvod dane vyberanej zrážkou a zabezpečenia dane, oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.

22.4.2013

Súhrnný výkaz podávaný za kalendárny mesiac a kalendárny štvrťrok.

25.4.2013

Daňové priznanie k DPH a splatnosť DPH u mesačných a štvrťročných platiteľov.

30.4.2013

Mesačné preddavky na daň z príjmov FO, PO a daň z motorových vozidiel.Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti.

MÁJ

15.5.2013

Odvod dane vyberanej zrážkou a zabezpečenia dane, oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.

20.5.2013

Súhrnný výkaz podávaný za kalendárny mesiac.

27.5.2013

Daňové priznanie k DPH a splatnosť DPH u mesačných platiteľov.

31.5.2013

Mesačné preddavky na daň z príjmov FO, PO a daň z motorových vozidiel.Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.

JÚN

17.6.2013

Odvod dane vyberanej zrážkou a zabezpečenia dane, oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.

20.6.2013

Súhrnný výkaz podávaný za kalendárny mesiac.

25.6.2013

Daňové priznanie k DPH a splatnosť DPH u mesačných platiteľov.

30.6.2013

Mesačné a štvrťročné preddavky na daň z príjmov FO, PO a daň z motorových vozidiel.Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.(možnosť podať 1.7.2013)

JÚL

1.7.2013

Mesačné preddavky na daň z príjmov FO, PO a daň z motorových vozidiel.Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.

15.7.2013

Odvod dane vyberanej zrážkou a zabezpečenia dane, oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.

22.7.2013

Súhrnný výkaz podávaný za kalendárny mesiac a kalendárny štvrťrok.

25.7.2013

Daňové priznanie k DPH a splatnosť DPH u mesačných a štvrťročných platiteľov.

31.7.2013

Mesačné preddavky na daň z príjmov FO, PO a daň z motorových vozidiel.Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.

AUGUST

15.8.2013

Odvod dane vyberanej zrážkou a zabezpečenia dane, oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.

20.8.2013

Súhrnný výkaz podávaný za kalendárny mesiac.

26.8.2013

Daňové priznanie k DPH a splatnosť DPH u mesačných platiteľov.

31.8.2013

Mesačné preddavky na daň z príjmov FO, PO a daň z motorových vozidiel.Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.(možnosť podať do 2.9.2013)

SEPTEMBER

2.9.2013

Mesačné preddavky na daň z príjmov FO, PO a daň z motorových vozidiel.Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.

16.9.2013

Odvod dane vyberanej zrážkou a zabezpečenia dane, oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.

20.9.2013

Súhrnný výkaz podávaný za kalendárny mesiac.

25.9.2013

Daňové priznanie k DPH a splatnosť DPH u mesačných platiteľov.

30.9.2013

Mesačné a štvrťročné preddavky na daň z príjmov FO, PO a daň z motorových vozidiel.Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.

OKTÓBER

15.10.2013

Odvod dane vyberanej zrážkou a zabezpečenia dane, oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.

21.10.2013

Súhrnný výkaz podávaný za kalendárny mesiac a kalendárny štvrťrok.

25.10.2013

Daňové priznanie k DPH a splatnosť DPH u mesačných a štvrťročných platiteľov.

31.10.2013

Mesačné preddavky na daň z príjmov FO, PO a daň z motorových vozidiel.Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.

NOVEMBER

15.11.2013

Odvod dane vyberanej zrážkou a zabezpečenia dane, oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.

20.11.2013

Súhrnný výkaz podávaný za kalendárny mesiac.

25.11.2013

Daňové priznanie k DPH a splatnosť DPH u mesačných platiteľov.

30.11.2013

Mesačné preddavky na daň z príjmov FO, PO a daň z motorových vozidiel.Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.(možnosť podať do 2.12.2013)

DECEMBER

2.12.2013

Mesačné preddavky na daň z príjmov FO, PO a daň z motorových vozidiel.Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.

16.12.2013

Odvod dane vyberanej zrážkou a zabezpečenia dane, oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu.

20.12.2013

Súhrnný výkaz podávaný za kalendárny mesiac.

27.12.2013

Daňové priznanie k DPH a splatnosť DPH u mesačných platiteľov.

31.12.2013

Mesačné a štvrťročné preddavky na daň z príjmov FO, PO a daň z motorových vozidiel.Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.(možnosť podať do 2.1.2014)
[top]