28 jún 2016

Zmeny v používaní virtuálnej registračnej pokladnice od 01.07.2016

0 Comment

Od 1. júla 2016 môžu virtuálnu registračnú pokladnicu používať aj subjekty a podnikatelia, ktorí za mesiac vystavia do 3000 pokladničných dokladov.

Ak podnikateľ prekročí limit 3000 vystavených pokladničných dokladov, virtuálnu registračnú pokladnicu môže používať najviac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom tento limit prekročil. Následne je povinný používať na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti len elektronickú registračnú pokladnicu.

 

[top]