26 máj 2016

Zmeny v kontrolnom výkaze DPH od 01.04.2016

0 Comment

S účinnosťou od 01.04.2016 je v platnosti nový formulár kontrolného výkazu, konkrétne časť B.3, v ktorej je platiteľ dane povinný za zdaňovacie obdobie,  v ktorom si uplatňuje odpočítanie dane zo zjednodušených faktúr vo výške 3 000 € a viac, uvádzať aj údaje o dodávateľoch tovarov a služieb.

Ak suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za zdaňovacie obdobie bude 3 000 € a viac, vyplní platiteľ dane časť B.3.2

Platiteľ dane je povinný v členení podľa jednotlivých dodávateľov uviesť:

  • identifikačné číslo pre DPH
  • celkovú sumu základu dane
  • celkovú sumu dane
  • celkovú sumu odpočítanej dane

Ak suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za zdaňovacie obdobie nepresiahne 3000 €, vyplní platiteľ dane časť B.3.1 kumulatívne jednou sumou, bez podrobnejšieho členenia tak, ako je tomu v súčasnosti.

[top]