31 okt 2014

Sadzby stravného od 1.11.2014

0 Comment

Od 1. 11. 2014 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 24. októbra 2014 o sumách stravného.

Minimálna hodnota stravných lístkov 3,15 EUR

Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne vo výške 75% stravného stanoveného pre prvé časové pásmo pri tuzemskej pracovnej ceste. V súlade s Opatrením o sumách stravného musí byť hodnota stravovacej poukážky minimálne v sume (0,75*4,20) = 3,15€. Do 31. 10. 2014 predstavovala minimálna hodnota stravovacej poukážky sumu 3€.

Tuzemské pracovné cesty

V súlade s § 1 Opatrenia o sumách stravného sú pre jednotlivé časové pásma trvania tuzemskej pracovnej cesty poskytované nasledovné sumy:

 

do 31. 10. 2014

od 1. 11. 2014

pre časové pásmo 5 až 12 hodín

4€

4,20€

pre časové pásmo 12 až 18 hodín

6€

6,30€

pre časové pásmo nad 18 hodín

9,30€

9,80€

[top]