14 jan 2013

Odvody pre SZČO od 1.1.2013

0 Comment

Od 01.01.2013 sa pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zvyšuje minimálny, ako aj maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Súčasne tak vzrastie minimálna aj maximálna suma poistného, ktoré sú SZČO povinné platiť.

Poistné na sociálne poistenie

2012

2013

Minimálny VZ pre poistné SP

339,89 €

393,00 €

Minimálny odvod

112,66 €

130,27 €

Maximálny VZ pre poistné SP

3 076,00 €

3 930,00 €

Maximálny odvod

935,10 €

1 302,79 €

 

Nový výšku odvodov musí každá SZČO zaplatiť za január 2013 najneskôr do 8.2.2013!

Poistné na zdravotné poistenie

2012

2013

Minimálny VZ pre poistné SP

339,89 €

393,00 €

Minimálny odvod

47,58 €

55,02 €

Maximálny VZ pre poistné SP

2 307,00 €

3 930,00 €

Maximálny odvod

322,98 €

550,20 €

 

[top]