31 okt 2014

Minimálna mzda na rok 2015

0 Comment

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariadila zvýšenie minimálnej mzdy s účinnosťou od 1.januára 2015

Suma minimálnej mzdy na rok 2015 sa ustanovuje na:
a) 380,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

 

 

Nová suma mesačnej minimálnej mzdy predstavuje nárast medzi rokmi 2014 a 2015:

  • v hrubom vyjadrení o 28 eur mesačne,
  • v čistom vyjadrení – nová suma minimálnej mzdy na rok 2015 bude predstavovať 326,78 eura mesačne, čo je nárast oproti čistej minimálnej mzde v roku 2014 vo výške 304,84 eura o 21,94 eura mesačne,
  • rozdiel sumy čistej minimálnej mzdy oproti sume životného minima 198,09 eura mesačne, platnej k 1. januáru 2015 pre jednu plnoletú fyzickú osobu, bude predstavovať 128,69 eura.
[top]