25 nov 2011

Máte zamestnancov? Potom určite potrebujete formulár pre Sociálnu poisťovňu: Registračný list FO

Ak ste platiteľom DPH, použite aktuálne Daňové priznanie k DPH platné od 1.1.2011.

Po zahraničnej pracovnej ceste je potrebné vystaviť Vyúčtovanie cestovných výdavkov.

 

[top]