13 dec 2011

Odvody pre SZČO od 01.01.2012

0 Comment

Od 01.01.2012 sa pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zvyšuje minimálny, ako aj maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Súčasne tak vzrastie minimálna aj maximálna suma poistného, ktoré sú SZČO povinné platiť.

Poistné na sociálne poistenie pre SZČO
2011 2012
Minimálny VZ na nemocenské poistenie 329,06 339,89
Minimálne poistné na nemocenské poistenie 14,47 14,95
Minimálny VZ na dôchodkové poistenie 329,06 339,89
Minimálne poistné na dôchodkové poistenie 94,60 97,70
Minimálne poistné spolu 109,07 112,66
Maximálny VZ na nemocenské poistenie 1 116,75 1 153,50
Maximálne poistné na nemocenské poistenie 49,13 50,75
Maximálny VZ na dôchodkové poistenie 2 978,00 3 076,00
Maximálne poistné na dôchodkové poistenie 856,17 884,35
Maximálne poistné spolu 905,30 935,10

Od začiatku budúceho roka si všetky samostatne zárobkovo činné osoby musia zmeniť svoje platby na zdravotné poistenie. Od 01.01.2012 sú totiž povinné platiť preddavky na zdravotné poistenie v takej výške, v akej si ich vypočítali v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2010. Ročné zúčtovanie SZČO podávali do zdravotnej poisťovne do konca marca roku 2011. Jeho súčasťou bol aj výpočet preddavkov na zdravotné poistenie za rok 2012.

Poistné na zdravotné poistenie pre SZČO
2011 2012
Minimálny VZ 329,06 339,89
Minimálny preddavok 46,06 47,58
Maximálny VZ 2 233,00 2 307,00
Maximálny preddavok 312,69 322,98
[top]