Podvojné účtovníctvo

V rámci podvojného účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby:

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • evidencia a daňové priznanie DPH, súhrnný výkaz DPH
 • komunikácia s úradmi
 • zúčtovanie cestovných príkazov
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a poradenské služby

Cena za spracovanie podvojného účtovníctva sa odvíja od množstva dokladov, počtu zamestnancov a ďalších požadovaných služieb. Bližšie informácie o cenách nájdete v našom cenníku, pričom ponúkame na výber paušálnu sadzbu (ak nepoznáte presný počet vašich dokladov a ich množstvo sa v jednotlivých mesiacoch príliš nemení), alebo sa môžete rozhodnúť pre cenu za počet položiek (cena za spracovanie vášho účtovníctva bude za jednotlivé mesiace rôzna, v závislosti od presného počtu vašich dokladov, ktoré spracujeme).

Ak vás naša ponuka zaujala a máte záujem o zaslanie cenovej ponuky na spracovanie vášho účtovníctva, prosím, zašlite vašu požiadavku na info@vase-uctovnictvo.sk, uveďte informácie o približnom množstve dokladov na spracovanie, počte vašich zamestnancov, prípadne o ďalších vašich požiadavkách. Následne vám zašleme predbežnú cenovú ponuku.