Mzdy a personalistika

V rámci miezd ponúkame nasledovné služby:

 • mesačné spracovanie miezd podľa Vašich podkladov
 • výpočet odvodov poistného za zamestnanca
 • zasielanie príslušných výkazov a prehľadov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a na Daňový úrad
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • prihlášky a odhlášky do a z poisťovní
 • komunikácia s poisťovňami
 • upozornenie na zmeny v mzdovej oblasti pri zmenách legislatívny a nižších právnych úprav

V rámci personalistiky ponúkame nasledovné služby:

 • príprava a vyhotovenie pracovných zmlúv a pracovných dohôd
 • príprava a vyhotovenie dohôd o hmotnej zodpovednosti
 • príprava a vyhotovenie náplni práce jednotlivých pracovných pozícií
 • vyhotovenie a vedenie personálnej evidencie zamestnancov
 • zabezpečenie povinných školení zamestnancov z oblasti BOZP a PO

Cena za spracovanie miezd sa odvíja od počtu zamestnancov a ďalších požadovaných služieb.

Bližšie informácie o cenách nájdete v našom cenníku.

Ak vás naša ponuka zaujala a máte záujem o zaslanie cenovej ponuky na spracovanie vášho účtovníctva, prosím, zašlite vašu požiadavku na info@vase-uctovnictvo.sk, uveďte informácie o počte vašich zamestnancov, prípadne o ďalších vašich požiadavkách. Následne vám zašleme predbežnú cenovú ponuku.