Cenník

Prinášame vám prehľadný cenník za naše služby. Cena sa odvíja od počtu dokladov za príslušné obdobie (mesiac, kvartál, rok). Môžete si vybrať medzi cenou za položku (ak poznáte počet vašich dokladov, ktoré potrebujete spracovať) alebo paušálnou cenou (ak počet vašich dokladov viete odhadnúť na stovky). Ak sa neviete rozhodnúť, ktorá cena je pre vás výhodnejšia, nevadí. Počas našej spolupráce je možné cenu za spracovanie účtovníctva prispôsobiť vašim potrebám a možnostiam, podľa aktuálnych okolností.

Všetky ceny sú uvádzané v EUR bez DPH. Sme platcami DPH.

Jednoduché účtovníctvo


Počet položiek Platca DPH Neplatca DPH
0-100 0,60 0,50
101-200 0,55 0,45
201-300 0,50 0,40
301-400 0,45 0,35
401-600 0,40 0,30
601 a viac cena podľa dohody

Služby zahrnuté v cene:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
 • evidencia a daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH (platí len pre paušálnu cenu)
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a poradenské služby (1,5 hod/mesačne)
Počet položiek Platca DPH Neplatca DPH
0-100 60,00 50,00
101-200 110,00 90,00
201-300 150,00 120,00
301-400 180,00 140,00
401-600 240,00 180,00
601 a viac cena podľa dohody

Služby zahrnuté v cene:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
 • evidencia a daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH (platí len pre paušálnu cenu)
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a poradenské služby (1,5 hod/mesačne)

* do 10 položiek v peňažnom denníku + v ostatných evidenčných knihách
Minimálna cena pre platcu DPH 30€/mesačne
Minimálna cena pre neplatcu DPH 20€/mesačne

Služby účtované osobitne::

 • evidencia a spracovanie daňového priznania DPH, kontrolného výkazu DPH, súhrnného výkazu DPH – 15€ (platí pre cenu podľa počtu položiek v účtovnom denníku)
 • evidencia a spracovanie daňového priznania DPH, súhrnného výkazu DPH – 10€ (platí pre neplatcu DPH)
 • ročná účtovná závierka/DP FO vrátane všetkých príloh od 80€ (podľa rozsahu a náročnosti)
 • daň z motorových vozidiel 10€/vozidlo
 • spracovanie mzdy 12€/ zamestnanec
 • prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do/z poisťovní 12€/zamestnanec
 • prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do/z poisťovní a na DÚ 12€
 • ročné hlásenie k dani z príjmov zo závislej činnosti 5€/zamestnanec
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc od 15€/smernica
 • štatistické výkazy, reporty, prehľady podľa potrieb – cena dohodou
 • vedenie skladu podľa rozsahu a náročnosti – cena dohodou
 • vypracovanie cestovného príkazu a jeho zúčtovanie 15€/výkaz
 • vystavenie faktúry 5€
 • kniha jázd – cena dohodou
 • INTRASTAT – cena dohodou
 • daň z nehnuteľnosti – cena dohodou
 • refundácia DPH 30€/žiadosť
 • konzultačné a poradenské služby nad rámec – 15€/hod

Podvojné účtovníctvo


Počet položiek Platca DPH Neplatca DPH
0-100 1,00 0,90
101-200 0,95 0,85
201-300 0,90 0,80
301-400 0,85 0,75
401-600 0,80 0,70
601 a viac cena podľa dohody

Služby zahrnuté v cene:

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
 • evidencia a daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH (platí len pre paušálnu cenu)
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a poradenské služby (1,5 hod/mesačne)
Počet položiek Platca DPH Neplatca DPH
0-100 100,00 90,00
101-200 190,00 170,00
201-300 270,00 240,00
301-400 340,00 300,00
401-600 480,00 420,00
601 a viac cena podľa dohody

Služby zahrnuté v cene:

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
 • evidencia a daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH (platí len pre paušálnu cenu)
 • evidencia a daňové priznanie, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a poradenské služby (1,5 hod/mesačne)

do 10 položiek v účtovnom denníku
Minimálna cena pre platcu DPH 40€/mesačne
Minimálna cena pre neplatcu DPH 30€/mesačne

Služby účtované osobitne::

 • evidencia a spracovanie daňového priznania DPH, kontrolného výkazu DPH, súhrnného výkazu DPH – 15€ (platí pre cenu podľa počtu položiek v účtovnom denníku)
 • evidencia a spracovanie daňového priznania DPH, súhrnného výkazu DPH – 10€ (platí pre neplatcu DPH)
 • ročná účtovná závierka vrátane všetkých príloh od 160€ (podľa rozsahu a náročnosti)
 • daň z motorových vozidiel 10€/vozidlo
 • spracovanie mzdy 12€/zamestnanec
 • prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do/z poisťovní 12€/zamestnanec
 • prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do/z poisťovní a na DÚ 12€
 • ročné hlásenie k dani z príjmov zo závislej činnosti 5€/zamestnanec
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc od 15€/smernica
 • štatistické výkazy, reporty, prehľady podľa potrieb – cena dohodou
 • vedenie skladu podľa rozsahu a náročnosti – cena dohodou
 • vypracovanie cestovného príkazu a jeho zúčtovanie 15€/výkaz
 • vystavenie faktúry 5€
 • kniha jázd – cena dohodou
 • INTRASTAT – cena dohodou
 • daň z nehnuteľnosti – cena dohodou
 • refundácia DPH 30€/žiadosť
 • konzultačné a poradenské služby nad rámec – 15€/hod