21 nov 2013

Používanie bankového účtu v tvare IBAN od 1.2.2014

0 Comment

Všetky firmy na Slovensku musia od 1.2. 2014 v komunikácií s bankami používať čísla účtov v tvare IBAN, a to tak v rámci SR, ako aj v zahraničnom platobnom styku. IBAN  nahradí doterajšie národné čísla účtov a kódy bánk používané v tuzemskom platobnom styku.

Každý platobný príkaz, ktorý banke zadáte, vrátane tuzemských platieb, musí obsahovať platný kód IBAN čísla účtu príjemcu. Pri zadávaní zahraničného platobného príkazu budete musieť až do 1.2.2016 uvádzať aj swiftový kód banky príjemcu tzv. „BIC“

Banky nebudú od 1.2.2014 akceptovať čísla účtov v národnom formáte, ktorý sa v súčasnosti na Slovensku používa, ani ich za vás konvertovať do IBAN formátu (výnimka je v prípade spotrebiteľa, kde banka bude konvertovať za klienta domáce číslo účtu na IBAN bez poplatku až do 1.2.2016)

V prípade, ak ako platiteľ uvediete v platobnom príkaze nesprávny alebo neexistujúci kód IBAN príjemcu, príkaz bude bankou odmietnutý

Existujúce IBAN kódy vašich vlastných účtov zostanú vstupom SEPA do platnosti nezmenené, mali by ste ich však čo najskôr poslať vašim obchodným partnerom, aby ich mohli tiež otestovať a začať správne uvádzať v ich platobných príkazoch (napr. vaši odberatelia).

Predmetom projektu SEPA je práve harmonizácia pravidiel a štandardných postupov pre dva základné nástroje (platobné príkazy a inkasá) a proces používania platobných kariet. Postupy súvisiace s platobnými nástrojmi, ktoré sú v súčasnosti využívané v jednotlivých krajinách, sa postupne nahradia nástrojmi SEPA založenými na spoločných pravidlách.

 

Výhody zmien platobných príkazov podľa požiadaviek SEPA

  • rovnaký spôsob spracovania platobný príkazov v celej oblasti SEPA platieb
  • maximálna doba zúčtovania tak tuzemských ako aj zahraničných platieb je tri pracovné dni
  • znížené poplatky pri zahraničných platobných príkazoch

 

Pomôcku na výpočet a kontrolu správneho tvaru vášho bankového účtu v tvare IBAN môžete nájsť tu

Zároveň pripomíname, že právnické osoby od 1.1.2014 musia povinne na faktúrach uvádzať číslo účtu v správnom tvare IBAN tvare. Fyzické osoby – podnikateľov – SZČO, sa táto zmena týka až od 1.2.2016.

[top]